LOFFAY, Pavol. Nástroje pro testování propustnosti sítě [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54870. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Matoušek.
Uložit do Citace PRO