HRUŠKOVSKÝ, Antonín. Řízení teploty v místnosti [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54875. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Lukáš Mičulka.
Uložit do Citace PRO