KŘÍŽ, Jakub. Simulace spolupráce agentů v prostředí Jason [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54884. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jiří Král.
Uložit do Citace PRO