KEFURT, Pavel. Strojové učení - aplikace pro demonstraci základních přístupů [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54905. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce František Zbořil.

Uložit do Citace PRO