INWALD, Jan. Výroba elektrické energie a tepla z bioplynu [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5491. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Mastný.

Uložit do Citace PRO