HRDINA, Pavel. Hra využívající senzory mobilních zařízení [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54915. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Pavel Svoboda.
Uložit do Citace PRO