RIŠA, Michal. Návod a praktické příklady k tvorbě jednoduchých vestavných USB aplikací založených na MC9S08JM60 [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54922. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Josef Strnadel.
Uložit do Citace PRO