ŠVEHLA, Ján. 3D Object Rendering into Real Environments Using Mobile Devices [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54946. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Vítězslav Beran.
Uložit do Citace PRO