STÍSKALA, Viktor. Jabber bot ovládaný přes REST API [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54965. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Martin Milička.
Uložit do Citace PRO