DOKOUPIL, Jiří. Clusterové řešení OpenVPN pro bezvýpadkový provoz [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54978. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Patrik Halfar.

Uložit do Citace PRO