VOHÁŇKA, Ondřej. Extrakce vztahů mezi pojmenovanými entitami zmíněnými v textu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55005. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Smrž.
Uložit do Citace PRO