BURDA, Radek. Simulace davu metodou BOIDS [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55008. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce František Zbořil.
Uložit do Citace PRO