ZAPLETAL, Libor. Nástroj pro prezentování videí a dalšího obsahu na obrazovce s dotykovým vstupem [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55024. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.
Uložit do Citace PRO