ŽERDÍK, Jan. Grafické rozhraní pro deskové hry [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55027. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Kučiš.
Uložit do Citace PRO