HANZLÍČEK, Tomáš. Matematické modely produkce [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5503. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Ivan Mezník.
Uložit do Citace PRO