KALLAB, Vojtěch. Identifikace řečníka na mobilním telefonu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55033. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Petr Schwarz.
Uložit do Citace PRO