GOLDMANN, Tomáš. Sledování hlídaného prostoru a detekce narušení bezpečnosti kamerovým systémem [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55034. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Filip Orság.
Uložit do Citace PRO