HUJŇÁK, Ondřej. Support for RADIUS Protocol in SSSD [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55036. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jan Zelený.
Uložit do Citace PRO