PACNER, Jan. Zhodnocení metod pro synchronizaci času v řídicích systémech [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55039. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Ondřej Ryšavý.
Uložit do Citace PRO