KOVÁŘOVÁ, Petra. Návrh modelu úspěšného manažera [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5504. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Pokorný.
Uložit do Citace PRO