GAVLÍK, Pavel. Webová aplikace pro vzdálené modelování a simulaci na bázi DEVS [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55042. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Vladimír Janoušek.
Uložit do Citace PRO