CHROMČÁK, Michal. Grafické uživatelské rozhraní pro generátor paketů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55043. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Matoušek.
Uložit do Citace PRO