SLÁDEK, Petr. Webové rozhraní pro systém detekce síťových anomálií [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55049. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Václav Bartoš.
Uložit do Citace PRO