ŠULEK, Jakub. Detekce lidské ruky a jednotlivých prstů ve videosekvencích [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55100. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Ondřej Dluhoš.
Uložit do Citace PRO