MYŠKA, Michal. Algoritmy pro klasifikaci paketů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55116. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Viktor Puš.
Uložit do Citace PRO