KMEŤ, Miroslav. Inteligentní webový plánovač práce [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55123. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Martin Čermák.
Uložit do Citace PRO