BRZOBOHATÝ, Lukáš. Modul pro měření teploty a vlhkosti s rozhraním Ethernet [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55126. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Josef Hájek.
Uložit do Citace PRO