KLAPUCHOVÁ, Mirka. Převod gramatik do normálních forem [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55127. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Zemek.
Uložit do Citace PRO