POJER, Petr. Validace přístupnosti webových stránek [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55128. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Pavel Očenášek.
Uložit do Citace PRO