SKOWRONEK, Ondřej. Kryptografické protokoly pro CrypTool [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55148. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Henzl.
Uložit do Citace PRO