ODALOŠ, Matej. Optimalizace přední části zpětného překladače. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jakub Křoustek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55150. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO