FIALA, Jan. Aplikace pro generování školních rozvrhů [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55161. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Rozman.
Uložit do Citace PRO