SCHMIED, Jan. Knihovna pro ovládání IP kamer [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55166. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Radim Luža.
Uložit do Citace PRO