ŠIMONEK, Jan. Generátor analyzátorů dokumentů popsaných pomocí RELAX NG [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55187. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce David Martinek.

Uložit do Citace PRO