HRANICKÝ, Radek. Podvržená data v počítačových sítích [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55191. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Libor Polčák.
Uložit do Citace PRO