DROZD, Radek. Aplikace pro rozpoznávání sítnice lidského oka [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55194. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.
Uložit do Citace PRO