RUŽIČKA, Jakub. Nástroj pro získávání hlasových dat VoIP [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55195. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Matoušek.

Uložit do Citace PRO