BABINEC, Adam. Tvorba hloubkové mapy pomocí stereovidění pro navigaci mobilního robota [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55196. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce David Herman.
Uložit do Citace PRO