KLEPÁRNÍK, Petr. 3D rozhraní pro webové stránky [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55203. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce István Szentandrási.
Uložit do Citace PRO