SZABÓ, Peter. Zachování validity MS Exchange hlaviček na filtrujícím SMTP proxy-serveru [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55216. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jan Richter.
Uložit do Citace PRO