JOCHEC, Jakub. Grafický nástroj pro generování IPv6 paketů [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55231. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Viktor Puš.

Uložit do Citace PRO