MALINKA, František. Demonstrační aplikace pro zpracování otisku prstu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55242. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Ondřej Dluhoš.
Uložit do Citace PRO