DAVID, Tomáš. Skicář 3D modelů [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55246. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Přemysl Kršek.

Uložit do Citace PRO