ŠMÍD, Jakub. Optimalizace úspěšnosti vyrovnávací paměti pro měření síťových toků [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55248. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kořenek.
Uložit do Citace PRO