MAYEROVÁ, Kateřina. Kinetika kontinuálního měření obsahu vlhkosti velmi jemných partikulárních materiálů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5525. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Tomáš Svěrák.
Uložit do Citace PRO