NOVÁK, Vojtěch. Cenová mapa prodeje rekreačních objektů v Orlických horách a její využití [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5527. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslava Kosová.

Uložit do Citace PRO