ŠEBEK, Jiří. Komprese obrazových dat v medicíně [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55272. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Přemysl Kršek.
Uložit do Citace PRO