ŠIMEČEK, Jan. Meteostanice připojitelná k PC [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55273. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Pavel Bartoš.
Uložit do Citace PRO