JAROŠ, Pavel. Revitalizace Automotodromu Brno - Masarykova okruhu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/553. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Jiří Marek.
Uložit do Citace PRO