KLANG, Petr. Nástroj pro správu zobrazovacích zařízení v systému GNU/Linux [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55304. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jan Kněžík.
Uložit do Citace PRO